Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Hình ảnh cuộc sống yên binh tại căn hộ Happy City - Jovita

Hình ảnh cuộc sống yên binh tại căn hộ Happy City - Jovita


Khung cảnh thật yên bình tại căn hộ Happy City vào buổi chiều, trẻ em nhỏ vui chơi dưới tán cây xanh mát, xa xa chú bảo vệ lặng lẽ quan sát đảm bảo các em có hoạt động an toàn.

Ảnh chụp ngày 09/08/2016 tại Block C đã bàn giao nhà tháng 9 năm 1015. Hiện tại đang mở bán Block B - giao nhà tháng 9 năm 2016 và đặt chỗ Block D vì chưa công bố giá (Block D tháng 12/2016 giao nhà)


Bài đăng phổ biến

hotline